Przejdź do treści

rozkład normalny

Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny

 • przez

W poprzednim odcinku otrzymaliśmy całkiem przyzwoity generator liczb o rozkładzie równomiernym. Teraz uzupełnimy naszą klasę o metodę do pobierania wartości z rozkładu normalnego, zwanego też rozkładem Gaussa.

Zastosowanym algorytmem do generowania liczb losowych z rozkładu normalnego jest implementacja metody Kindermana i Monahana, zwanej ROU (ratio-of-uniforms method). Szczegóły tej metody można znaleźć w książce Wieczorkowskiego i Zielińskiego[2]

Moja implementacja w języku C++ zawarta jest w metodzie getFromNormalDistribution() klasy RandomNumberGenerator i wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromNormalDistribution() {

  bool ok = false;
  double limit = sqrt(2/2.718281828);
  double X;

  do {
    // generuj U o rozkładzie równomiernym U(0,1)
    double U = getFromUniformDistribution();

    // generuj V o rozkładzie równomiernym
    // U(-sqrt(2/e),sqrt(2/e))

    double V = 2 * limit * getFromUniformDistribution() - limit;
    X = V / U;

    if (X*X <= 2*(3-U*(4+U))) {

      ok = true;

    } else if (X*X <= 2/U - 2*U) {

      if (X*X <= -4*log(U)) {
        ok = true;
      }

    }
  } while (!ok);

  return X;
}

Jak widać używa on metody getFromUniformDistribution() zdefiniowanej wcześniej a zwracającej nam dwie liczby z rozkładu równomiernego, jedna z przedziału (0,1) a druga z (-sqrt(2/e), sqrt(2/e)).

Dowiedz się więcej »Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny