Przejdź do treści

luty 2011

Generator liczb pseudolosowych (cz.3) – rozkład Cauchy’ego

 • przez

Witajcie, zgodnie z obietnicą, w tym odcinku generujemy liczby losowe z rozkładu Cauchy’ego.

Jak w poprzednim odcinku, użyjemy generatora rozkładu równomiernego. Kod metody getFromCauchyDistribution() wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromCauchyDistribution() {

  // generuj X o rozkładzie równomiernym U(-1,1)
  double X = getFromUniformDistribution() * 2 - 1;

  // generuj X o rozkładzie równomiernym U(0,1)
  double U = getFromUniformDistribution();

  if ((U + 0.27324) * (1 + X * X) > 1.27324) {
    X = getFromUniformDistribution() * 2 - 1;
  }

  // uzupelnienie rozkładu o "ramiona"
  if (getFromUniformDistribution() > 0.5) {
    return X;
  } else {
    if (X != 0) {
      return (1 / X);
    } else {
      return MAXDOUBLE;
    }
  }
}

Dowiedz się więcej »Generator liczb pseudolosowych (cz.3) – rozkład Cauchy’ego

Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny

 • przez

W poprzednim odcinku otrzymaliśmy całkiem przyzwoity generator liczb o rozkładzie równomiernym. Teraz uzupełnimy naszą klasę o metodę do pobierania wartości z rozkładu normalnego, zwanego też rozkładem Gaussa.

Zastosowanym algorytmem do generowania liczb losowych z rozkładu normalnego jest implementacja metody Kindermana i Monahana, zwanej ROU (ratio-of-uniforms method). Szczegóły tej metody można znaleźć w książce Wieczorkowskiego i Zielińskiego[2]

Moja implementacja w języku C++ zawarta jest w metodzie getFromNormalDistribution() klasy RandomNumberGenerator i wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromNormalDistribution() {

  bool ok = false;
  double limit = sqrt(2/2.718281828);
  double X;

  do {
    // generuj U o rozkładzie równomiernym U(0,1)
    double U = getFromUniformDistribution();

    // generuj V o rozkładzie równomiernym
    // U(-sqrt(2/e),sqrt(2/e))

    double V = 2 * limit * getFromUniformDistribution() - limit;
    X = V / U;

    if (X*X <= 2*(3-U*(4+U))) {

      ok = true;

    } else if (X*X <= 2/U - 2*U) {

      if (X*X <= -4*log(U)) {
        ok = true;
      }

    }
  } while (!ok);

  return X;
}

Jak widać używa on metody getFromUniformDistribution() zdefiniowanej wcześniej a zwracającej nam dwie liczby z rozkładu równomiernego, jedna z przedziału (0,1) a druga z (-sqrt(2/e), sqrt(2/e)).

Dowiedz się więcej »Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny

Generator liczb pseudolosowych (cz.1)

 • przez

Chcemy uzyskać generator o rozkładzie normalnym oraz Cauchy’ego… Na początek jednak jako podstawa potrzebny nam będzie generator o rozkładzie równomiernym.

Zdefiniujmy sobie klasę RandomNumberGenerator:

class RandomNumberGenerator {

  private:

    double a,b,c;
    static RandomNumberGenerator* instance;

  protected:

    RandomNumberGenerator();

  public:

    static RandomNumberGenerator* getInstance();
    void init();

    double getFromUniformDistribution();
    double getFromNormalDistribution();
    double getFromCauchyDistribution();
};

Klasa jak widać będzie miała trzy metody do pobierania losowych wartości z różnych rozkładów. Zaimplementujmy pierwszy rozkład, używając do tego celu tzw. ogólnego generatora liniowego. Generator ten realizuje schemat liniowy:

Dowiedz się więcej »Generator liczb pseudolosowych (cz.1)