RxJava w Androidzie – podstawy. Cz. 1

android-128W niniejszym tutorialu chciałbym przedstawić podstawy RxJavy w systemie Android. Zaczniemy od podstawowych pojęć związanych z programowaniem reaktywnym oraz przejdziemy od razu do ich praktycznego zastosowania. Zobaczymy, że wcale nie jest to takie trudne jak się wydaje.

Czytaj dalej

Android. Jak zrobić wydajną listę zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.3

android-128Mamy zdefiniowane rodzaje elementów, obiekty typu view holder dla nich, abstrakcyjny adapter oparty o typy generyczne, oraz renderujący listę RecyclerView. Pozostało nam już tylko podłączyć do elementów listy metody obsługujące kliknięcia. W głównej aktywności dodamy też metody pozwalające na zareagowanie w różny sposób dla każdego typu elementu.
Czytaj dalej

Android. Jak zrobić wydajną listę zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.2

android-128W pierwszej części tutoriala stworzyliśmy widoki elementów listy oraz ich model danych. Przewijanie listy zawierającej dużą liczbę elementów wiąże się z częstym wywoływaniem metody findViewById, co może znacznie obniżyć wydajność a w rezultacie spowodować, że lista nie będzie przewijała się płynnie. Sposobem na obejście tego problemu jest wzorzec projektowy View Holder. Idea wzorca polega na stworzeniu obiektu, który będzie przechowywał w swoich polach referencje do kontrolek widoku raz pobranych z layoutu metodą findViewById. Kiedy będzie potrzeba odwołania się do kontrolki, robimy to po prostu po przez pole tego obiektu.
Czytaj dalej

Android. Jak zrobić wydajną listę z zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.1

android-128Potrzebujemy wyświetlić listę zawierającą elementy różnego typu. Dla przykładu niech to będzie lista polecanych produktów sklepu na której mogą się znaleźć np. płyta DVD, książka i tp. Lista może też zawierać elementy nie będące produktami jak nagłówek listy czy separator sekcji. Każdy z tych elementów ma swój własny widok z layoutem różnym od pozostałych. Elementy te mają swoje modele danych, reprezentowane przez obiekty różnych klas. Lista może być długa, więc potrzebujemy zarządzania pamięcią jaki oferuje RecyclerView.
Czytaj dalej

Nowe Django 1.3

Jakiś czas temu (prawie rok) pisałem w SDJ o tworzeniu aplikacji internetowych w Django. Kiedy powstawał ten artykuł, własnie wyszła beta 1.2. Wczoraj ukazała się stabilna wersja 1.3 frameworka a w niej sporo zmian. Pełen opis nowych funkcjonalności tu: http://docs.djangoproject.com/en/dev/releases/1.3/

Z najważniejszych zmian:

– widoki można tworzyć teraz jako klasy, odpowiednie klasy zastępują też generyczne widoki oparte o funkcje: http://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/generic-views-migration/

– logger z poziomu frameworka:

import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
....
logger.error('Coś poszło nie tak!')

Czytaj dalej

Generator liczb pseudolosowych (cz.3) – rozkład Cauchy’ego

Witajcie, zgodnie z obietnicą, w tym odcinku generujemy liczby losowe z rozkładu Cauchy’ego.

Jak w poprzednim odcinku, użyjemy generatora rozkładu równomiernego. Kod metody getFromCauchyDistribution() wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromCauchyDistribution() {

  // generuj X o rozkładzie równomiernym U(-1,1)
  double X = getFromUniformDistribution() * 2 - 1;

  // generuj X o rozkładzie równomiernym U(0,1)
  double U = getFromUniformDistribution();

  if ((U + 0.27324) * (1 + X * X) > 1.27324) {
    X = getFromUniformDistribution() * 2 - 1;
  }

  // uzupelnienie rozkładu o "ramiona"
  if (getFromUniformDistribution() > 0.5) {
    return X;
  } else {
    if (X != 0) {
      return (1 / X);
    } else {
      return MAXDOUBLE;
    }
  }
}

Czytaj dalej

Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny

W poprzednim odcinku otrzymaliśmy całkiem przyzwoity generator liczb o rozkładzie równomiernym. Teraz uzupełnimy naszą klasę o metodę do pobierania wartości z rozkładu normalnego, zwanego też rozkładem Gaussa.

Zastosowanym algorytmem do generowania liczb losowych z rozkładu normalnego jest implementacja metody Kindermana i Monahana, zwanej ROU (ratio-of-uniforms method). Szczegóły tej metody można znaleźć w książce Wieczorkowskiego i Zielińskiego[2]

Moja implementacja w języku C++ zawarta jest w metodzie getFromNormalDistribution() klasy RandomNumberGenerator i wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromNormalDistribution() {

  bool ok = false;
  double limit = sqrt(2/2.718281828);
  double X;

  do {
    // generuj U o rozkładzie równomiernym U(0,1)
    double U = getFromUniformDistribution();

    // generuj V o rozkładzie równomiernym
    // U(-sqrt(2/e),sqrt(2/e))

    double V = 2 * limit * getFromUniformDistribution() - limit;
    X = V / U;

    if (X*X <= 2*(3-U*(4+U))) {

      ok = true;

    } else if (X*X <= 2/U - 2*U) {

      if (X*X <= -4*log(U)) {
        ok = true;
      }

    }
  } while (!ok);

  return X;
}

Jak widać używa on metody getFromUniformDistribution() zdefiniowanej wcześniej a zwracającej nam dwie liczby z rozkładu równomiernego, jedna z przedziału (0,1) a druga z (-sqrt(2/e), sqrt(2/e)).

Czytaj dalej

Generator liczb pseudolosowych (cz.1)

Chcemy uzyskać generator o rozkładzie normalnym oraz Cauchy’ego… Na początek jednak jako podstawa potrzebny nam będzie generator o rozkładzie równomiernym.

Zdefiniujmy sobie klasę RandomNumberGenerator:

class RandomNumberGenerator {

  private:

    double a,b,c;
    static RandomNumberGenerator* instance;

  protected:

    RandomNumberGenerator();

  public:

    static RandomNumberGenerator* getInstance();
    void init();

    double getFromUniformDistribution();
    double getFromNormalDistribution();
    double getFromCauchyDistribution();
};

Klasa jak widać będzie miała trzy metody do pobierania losowych wartości z różnych rozkładów. Zaimplementujmy pierwszy rozkład, używając do tego celu tzw. ogólnego generatora liniowego. Generator ten realizuje schemat liniowy:

Czytaj dalej