Przejdź do treści

wrzesień 2016

Android. Jak zrobić wydajną listę zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.2

  • przez

android-128W pierwszej części tutoriala stworzyliśmy widoki elementów listy oraz ich model danych. Przewijanie listy zawierającej dużą liczbę elementów wiąże się z częstym wywoływaniem metody findViewById, co może znacznie obniżyć wydajność a w rezultacie spowodować, że lista nie będzie przewijała się płynnie. Sposobem na obejście tego problemu jest wzorzec projektowy View Holder. Idea wzorca polega na stworzeniu obiektu, który będzie przechowywał w swoich polach referencje do kontrolek widoku raz pobranych z layoutu metodą findViewById. Kiedy będzie potrzeba odwołania się do kontrolki, robimy to po prostu po przez pole tego obiektu.
Dowiedz się więcej »Android. Jak zrobić wydajną listę zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.2

Android. Jak zrobić wydajną listę z zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.1

  • przez

android-128Potrzebujemy wyświetlić listę zawierającą elementy różnego typu. Dla przykładu niech to będzie lista polecanych produktów sklepu na której mogą się znaleźć np. płyta DVD, książka i tp. Lista może też zawierać elementy nie będące produktami jak nagłówek listy czy separator sekcji. Każdy z tych elementów ma swój własny widok z layoutem różnym od pozostałych. Elementy te mają swoje modele danych, reprezentowane przez obiekty różnych klas. Lista może być długa, więc potrzebujemy zarządzania pamięcią jaki oferuje RecyclerView.
Dowiedz się więcej »Android. Jak zrobić wydajną listę z zawierającą elementy różnego typu przy pomocy RecyclerView. Cz.1