Przejdź do treści

Generator liczb pseudolosowych (cz.2) – rozkład normalny

 • przez

W poprzednim odcinku otrzymaliśmy całkiem przyzwoity generator liczb o rozkładzie równomiernym. Teraz uzupełnimy naszą klasę o metodę do pobierania wartości z rozkładu normalnego, zwanego też rozkładem Gaussa.

Zastosowanym algorytmem do generowania liczb losowych z rozkładu normalnego jest implementacja metody Kindermana i Monahana, zwanej ROU (ratio-of-uniforms method). Szczegóły tej metody można znaleźć w książce Wieczorkowskiego i Zielińskiego[2]

Moja implementacja w języku C++ zawarta jest w metodzie getFromNormalDistribution() klasy RandomNumberGenerator i wygląda następująco:

double RandomNumberGenerator::getFromNormalDistribution() {

  bool ok = false;
  double limit = sqrt(2/2.718281828);
  double X;

  do {
    // generuj U o rozkładzie równomiernym U(0,1)
    double U = getFromUniformDistribution();

    // generuj V o rozkładzie równomiernym
    // U(-sqrt(2/e),sqrt(2/e))

    double V = 2 * limit * getFromUniformDistribution() - limit;
    X = V / U;

    if (X*X <= 2*(3-U*(4+U))) {

      ok = true;

    } else if (X*X <= 2/U - 2*U) {

      if (X*X <= -4*log(U)) {
        ok = true;
      }

    }
  } while (!ok);

  return X;
}

Jak widać używa on metody getFromUniformDistribution() zdefiniowanej wcześniej a zwracającej nam dwie liczby z rozkładu równomiernego, jedna z przedziału (0,1) a druga z (-sqrt(2/e), sqrt(2/e)).

Ok. Teraz wypadałoby jakoś przetestować nasz generator. Do tego celu napiszemy szybko programik generujący histogram otrzymywanych wartości. Oto on:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <math.h>
#include "source/RandomNumberGenerator.cpp"

using namespace std;

int main(int argc, char* args[]) {

  // wektor przechowywujący liczebność wylosowanych liczb w danym przedziale
  vector<double> histogram;

  double min = -3;  // dolna granica
  double max = 3;  // górna granica
  double n = 1000;  // liczba przedziałów

  // krok o jaki będą zwiększać się kolejne przedziały
  double step = (max - min) / n;

  // zainicjowanie licznikow
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    histogram.push_back(0);
  }

  // losowanie i określenie w którym przedziale znajduje się wylosowana liczba
  for (int k = 0; k < 10000000; k++) {

    // pobranie wartości losowej
    double X = RandomNumberGenerator::Instance()->getFromUniformDistribution();

    // 'odległość' od dolnej granicy
    double lX = X - min;

    if ((X >= min) && (X <= max)) {
      int i = (int) floor(lX / step); // obliczenie, do którego przedziału zalicza się wylosowana wartość
      histogram[i] = histogram[i] + 1; // zwiększenie licznika danego przedziału
    }
  }

  // wyprowadzenie wartości liczników na standardowe wyjście
  for (unsigned int j = 0; j < histogram.size(); j++) {
    cout << histogram[j] << endl;
  }

  return EXIT_SUCCESS;
}

Przekierowując dane ze standardowego wyjścia na plik, można zapisać otrzymane wyniki:

$ ./RandomGen > stats.txt

Teraz statystyki można wsadzić np. do OpenOffice’a i wygenerować histogramy:

random-10tys

10 tys. wylosowanych liczb

random-100tys

100 tys. wylosowanych liczb

random-10mil

10 mln. wylosowanych liczb

Jak widzimy, im więcej wylosujemy liczb, tym histogram coraz bardziej przypomina krzywą Gaussa. Mamy więc dowód, że generator działa i otrzymujemy liczby z rozkładu normalnego. W następnym odcinku zajmiemy się rozkładem Cauchy’ego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.