Przejdź do treści

uniform distribution

Generator liczb pseudolosowych (cz.1)

 • przez

Chcemy uzyskać generator o rozkładzie normalnym oraz Cauchy’ego… Na początek jednak jako podstawa potrzebny nam będzie generator o rozkładzie równomiernym.

Zdefiniujmy sobie klasę RandomNumberGenerator:

class RandomNumberGenerator {

  private:

    double a,b,c;
    static RandomNumberGenerator* instance;

  protected:

    RandomNumberGenerator();

  public:

    static RandomNumberGenerator* getInstance();
    void init();

    double getFromUniformDistribution();
    double getFromNormalDistribution();
    double getFromCauchyDistribution();
};

Klasa jak widać będzie miała trzy metody do pobierania losowych wartości z różnych rozkładów. Zaimplementujmy pierwszy rozkład, używając do tego celu tzw. ogólnego generatora liniowego. Generator ten realizuje schemat liniowy:

Dowiedz się więcej »Generator liczb pseudolosowych (cz.1)