800XL-motherboard

  • by

Atari 800XL motherboard

Atari 800XL motherboard – main integrated circuits

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *